Important COVID-19 Update (Essential Service Certificate) / Belangrike kennisgewing rakende COVID-19 voorsorgmaatreëls (noodsaaklike dienste sertifikaat)

Important notice re: COVID-19 precautions

In accordance with the government lockdown requirements, our offices will be closed up to and including 16th April. Please note this will not impact on our ability to conduct day to day business. AZ Hollink will be online during this time to process orders and assist clients. As our lead times are quite long we expect that delivery will be possible after the 21 day lockdown, and in some emergency situations where possible during this time.

AZ Hollink can still be reached as per normal via landline and email.

Office: +27 11 9070477

Mobile: +27 82 825 3880

Email:

a.erasmus@azhollinkgroup.com

info@azhollink.co.za

Thank you for your understanding,

Please click here for our Essential Service Certificate https://azhollink.co.za/wp-content/uploads/2020/05/M2010014715-CIPC-Certificate-01052020.pdf

Regards,

The AZ Hollink team


Belangrike kennisgewing rakende COVID-19 voorsorgmaatreëls

In ooreenstemming met die regering se sluitingsvereistes, sal ons kantore tot en met 16 April 2020 gesluit wees. Let wel dat dit nie ‘n uitwerking op ons vermoë sal he om daaglikse sake te doen nie. AZ Hollink sal deur hierdie tyd anlyn wees om bestellings te verwerk en ons kliente by te staan. Aangesien ons afleweringstye redelik lank is, verwag ons dat aflewering moontlik sal wees ná die 21 dae-afsluitings, en in afsondelike noodgevalle waar moontlik tydens hierdie tyd.

AZ Hollink kan steeds bereik word soos gewoonlik via landlyn en e-pos.

Kantoor: +27 11 9070477

Mobiel: +27 82 825 3880

e-pos:

a.erasmus@azhollinkgroup.com

info@azhollink.co.za

Byvoorbaat dankie volg die skakel vir ons noodsaaklike dienste sertifikaat https://azhollink.co.za/wp-content/uploads/2020/05/M2010014715-CIPC-Certificate-01052020.pdf

Groete,

Die AZ Hollink-span

As deel van AZ Hollink SA se poging om die verspreiding van die COVID -19 te stem, volg die volgende skakel na die regering se COVID-19 portaal vir belangrike inligting en hulpbronne http://sacoronavirus.co.za